Friday, March 07, 2008

ESEL

Ja naa er jeg paa tur dere. og endelig har jeg kjoepet meg et esel...

det var vel paa tide...

Saa er er vi... og det er sant at esler elsker gulleroetter!!!

saa vi har blitt venner:)
Skriver mer naar turen er ferdig, om et par maaneders tid.
Klemmer fra Nora og Eslet Gavilan